GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE IX. Odredbe u vezi s posebnim situacijama obrade

Članak 87.. Obrada nacionalnog identifikacijskog broja

  • Države članice mogu dodatno utvrditi posebne uvjete za obradu nacionalnog identifikacijskog broja ili bilo kojeg drugog identifikatora opće primjene. U tom se slučaju nacionalni identifikacijski broj ili bilo koji drugi identifikator opće primjene upotrebljava samo uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera u pogledu prava i sloboda ispitanika u skladu s ovom Uredbom.

Suitable Recitals for article 87

X Close this recital