GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE VII. Suradnja i konzistentnost

Članak 73.. Predsjednik

  • 1.   Odbor izabire predsjednika i dva zamjenika predsjednika iz redova svojih članova natpolovičnom većinom.

  • 2.   Mandat predsjednika i zamjenikâ predsjednika traje pet godina i može se produljiti jedanput.

Suitable Recitals for article 73

X Close this recital