GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

POGLAVLJE III. Prava ispitanika

Članak 16.. Pravo na ispravak

  • Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Suitable Recitals for article 16

X Close this recital