GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK XI Slotbepalingen

Artikel 98. Toetsing van andere Unierechtshandelingen inzake gegevensbescherming

  • Indien passend dient de Commissie wetgevingsvoorstellen in teneinde andere Unierechtshandelingen betreffende de bescherming van persoonsgegevens te wijzigen en aldus een uniforme en consequente bescherming van natuurlijke personen te garanderen in verband met verwerking. Het gaat hierbij met name om de regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking door instellingen, organen en instanties van de Unie, en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Suitable Recitals for article 98

X Close this recital