GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK II Beginselen

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten

  • Persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen mogen op grond van artikel 6, lid 1, alleen worden verwerkt onder toezicht van de overheid of indien de verwerking is toegestaan bij Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden. Omvattende registers van strafrechtelijke veroordelingen mogen alleen worden bijgehouden onder toezicht van de overheid.

Suitable Recitals for article 10

X Close this recital