GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK XI Slotbepalingen

Artikel 96. Verhouding tot eerder gesloten overeenkomsten

  • Internationale overeenkomsten betreffende de doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties die door de lidstaten zijn gesloten vóór 24 mei 2016, en die in overeenstemming zijn met het vóór die datum toepasselijke Unierecht, blijven van kracht totdat zij worden gewijzigd, vervangen of ingetrokken.

Suitable Recitals for article 96

X Close this recital