GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK III Rechten van de betrokkene

Artikel 16. Recht op rectificatie

  • De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Suitable Recitals for article 16

X Close this recital