GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK IX Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking

Artikel 91. Bestaande gegevensbeschermingsregels van kerken en religieuze verenigingen

  • 1.   Wanneer kerken en religieuze verenigingen of gemeenschappen in een lidstaat op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze verordening uitgebreide regels betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met verwerking toepassen, kunnen die regels van toepassing blijven, mits zij in overeenstemming worden gebracht met deze verordening.

  • 2.   Kerken en religieuze verenigingen die overeenkomstig lid 1 van dit artikel uitgebreide regels hanteren, zijn onderworpen aan toezicht door een onafhankelijke toezichthoudende autoriteit, die specifiek kan zijn, op voorwaarde dat de autoriteit voldoet aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in hoofdstuk VI van deze verordening.

Suitable Recitals for article 91

X Close this recital