GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK VII Samenwerking en coherentie

Artikel 72. Procedure

  • 1.   Het Comité neemt besluiten met een gewone meerderheid van zijn leden, tenzij anders bepaald in deze verordening.

  • 2.   Het Comité stelt met een tweederdemeerderheid van zijn leden zijn eigen reglement van orde en zijn eigen werkregelingen vast.

Suitable Recitals for article 72

X Close this recital