GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK IX Bepalingen in verband met specifieke situaties op het gebied van gegevensverwerking

Artikel 86. Verwerking en recht van toegang van het publiek tot officiële documenten

  • Persoonsgegevens in officiële documenten die voor de uitvoering van een taak van algemeen belang in het bezit zijn van een overheidsinstantie, een overheidsorgaan of een particulier orgaan, mogen door de instantie of het orgaan in kwestie worden bekendgemaakt in overeenstemming met het Unierecht of het lidstatelijke recht dat op de overheidsinstantie of het orgaan van toepassing is, teneinde het recht van toegang van het publiek tot officiële documenten in overeenstemming te brengen met het recht op bescherming van persoonsgegevens uit hoofde van deze verordening.

Suitable Recitals for article 86

X Close this recital