GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK VII Samenwerking en coherentie

Artikel 69. Onafhankelijkheid

  • 1.   Het Comité treedt bij de uitvoering van zijn taken of de uitoefening van zijn bevoegdheden overeenkomstig de artikelen 70 en 71 onafhankelijk op.

  • 2.   Onverminderd verzoeken van de Commissie als bedoeld in artikel 70, lid 1, onder b), en artikel 70, lid 2, vraagt noch aanvaardt het Comité bij de uitvoering van zijn taken of de uitoefening van zijn bevoegdheden instructies van wie dan ook.

Suitable Recitals for article 69

X Close this recital