GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK VII Samenwerking en coherentie

Artikel 74. Taken van de voorzitter

  • 1.   De voorzitter heeft de volgende taken:

  • a)    bijeenroepen van de bijeenkomsten van het Comité en het opstellen van zijn agenda;

  • b)    ter kennis brengen van de door het Comité overeenkomstig artikel 65 vastgestelde besluiten aan de leidende toezichthoudende autoriteit en de betrokken toezichthoudende autoriteiten;

  • c)    ervoor zorgen dat de taken van het Comité tijdig worden uitgevoerd, met name wat het in artikel 63 bedoelde coherentiemechanisme betreft.

  • 2.   Het Comité stelt in zijn reglement van orde de taakverdeling tussen de voorzitter en de vicevoorzitters vast.

Suitable Recitals for article 74

X Close this recital