GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK IV Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Artikel 29. Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker

  • De verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens, verwerkt deze uitsluitend in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij hij Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk tot de verwerking gehouden is.

Suitable Recitals for article 29

X Close this recital