GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK XI Slotbepalingen

Artikel 95. Verhouding tot Richtlijn 2002/58/EG

  • Deze verordening legt natuurlijke personen of rechtspersonen geen aanvullende verplichtingen op met betrekking tot verwerking in verband met het verstrekken van openbare elektronische-communicatiediensten in openbare communicatienetwerken in de Unie, voor zover zij op grond van Richtlijn 2002/58/EG onderworpen zijn aan specifieke verplichtingen met dezelfde doelstelling.

Suitable Recitals for article 95

X Close this recital