GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK X Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

Artikel 93. Comitéprocedure

  • 1.   De Commissie wordt bijgestaan door een comité. Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

  • 2.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

  • 3.   Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 8 van Verordening (EU) nr. 182/2011, in samenhang met artikel 5 van die verordening, van toepassing.

Suitable Recitals for article 93

X Close this recital