GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK VII Samenwerking en coherentie

Artikel 63. Coherentiemechanisme

  • Teneinde bij te dragen aan de consequente toepassing van deze verordening in de gehele Unie werken de toezichthoudende autoriteiten met elkaar en waar passend samen met de Commissie in het kader van het in deze afdeling uiteengezette coherentiemechanisme.

Suitable Recitals for article 63

X Close this recital