GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

HOOFDSTUK IV Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker

Artikel 31. Medewerking met de toezichthoudende autoriteit

  • De verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker en, in voorkomend geval, hun vertegenwoordigers, werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het vervullen van haar taken.

Suitable Recitals for article 31

X Close this recital