GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

XI. FEJEZET Záró rendelkezések

99. cikk. Hatálybalépés és alkalmazás

  • (1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

  • (2)   Ezt a rendeletet 2018. május 25-től kell alkalmazni.

Suitable Recitals for article 99

X Close this recital