GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

V. FEJEZET A személyes adatok harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbítása

48. cikk. Az uniós jog által nem engedélyezett továbbítás és közlés

  • Valamely harmadik ország bíróságának bármely olyan ítélete, illetve közigazgatási hatóságának bármely olyan döntése, amely valamely adatkezelő vagy adatfeldolgozó számára személyes adatok továbbítását vagy közlését írja elő, kizárólag akkor ismerhető el vagy hajtható bármely módon végre, ha az az adatok megismerését igénylő harmadik ország és az Unió vagy egy tagállama között létrejött, hatályos nemzetközi megállapodáson, például kölcsönös jogsegélyszerződésen alapul, az adattovábbítás e fejezet szerinti egyéb módozatainak sérelme nélkül.

X Close this recital