GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VI. FEJEZET Független felügyeleti hatóságok

53. cikk. A felügyeleti hatóság tagjaira vonatkozó általános feltételek

  • (1)   A tagállamok előírják, hogy a felügyeleti hatóságaik minden tagját átlátható eljárás keretében nevezze ki az alábbiak egyike:

  • —    a parlamentjük;

  • —    a kormányuk;

  • —    az államfőjük vagy

  • —    a tagállami jog alapján a kinevezéssel megbízott független szerv.

  • (2)   A felügyeleti hatóságok tagja rendelkezik feladatai ellátásához és hatásköre gyakorlásához szükséges képesítéssel, tapasztalattal és készségekkel, különösen a személyes adatok védelme területén.

  • (3)   A tagok feladatköre a hivatali idő lejártával, lemondással vagy kötelező nyugdíjazással szűnik meg, az érintett tagállam jogában előírtaknak megfelelően.

  • (4)   Tag felmentésére kizárólag súlyos kötelességszegés esetén vagy abban az esetben kerülhet sor, ha a tag már nem felel meg a feladatai ellátásához szükséges feltételeknek.

X Close this recital