GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

XI. FEJEZET Záró rendelkezések

96. cikk. Kapcsolat korábban kötött megállapodásokkal

  • A tagállamok által az 2016. május 24. előtt kötött azon nemzetközi megállapodások, melyek személyes adatok harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek részére történő továbbításáról rendelkeznek, és amelyek megfelelnek az említett dátum előtt alkalmazandó uniós jognak, módosításukig, felváltásukig vagy visszavonásukig változatlanul hatályban maradnak.

Suitable Recitals for article 96

X Close this recital