GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VI. FEJEZET Független felügyeleti hatóságok

59. cikk. Tevékenységi jelentés

  • A felügyeleti hatóság éves jelentést készít a tevékenységeiről, amely tartalmazhatja a bejelentett jogsértések típusainak és az 58. cikk (2) bekezdésével összhangban tett intézkedések fajtáit is. A jelentést a nemzeti parlamentnek, a kormánynak és a tagállami jogban megjelölt más hatóságoknak kell benyújtani. A jelentéseket elérhetővé kell tenni a nyilvánosság, a Bizottság és a Testület számára.

Suitable Recitals for article 59

X Close this recital