GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VII. FEJEZET Együttműködés és egységesség

73. cikk. Az elnök

  • (1)   A Testület a tagjai közül egyszerű többséggel elnököt és két elnökhelyettest választ.

  • (2)   Az elnök és az elnökhelyettesek megbízatása öt évre szól, és egy alkalommal megújítható.

Suitable Recitals for article 73

X Close this recital