GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

XI. FEJEZET Záró rendelkezések

98. cikk. Az egyéb uniós adatvédelmi aktusok felülvizsgálata

  • A Bizottság adott esetben jogalkotási javaslatokat nyújt be a személyes adatok védelméről szóló egyéb uniós jogi aktusok módosítására, a természetes személyek személyes adataik kezelése tekintetében való védelmének egységessége és következetessége érdekében. Ez különösen a természetes személyeknek a személyes adataik uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat érinti.

Suitable Recitals for article 98

X Close this recital