GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VII. FEJEZET Együttműködés és egységesség

74. cikk. Az elnök feladatai

  • (1)   Az elnök feladatai a következők:

  • a)    összehívja a Testület üléseit, és összeállítja azok napirendjét;

  • b)    a Testület által a 65. cikknek megfelelően elfogadott döntéseket közli a fő felügyeleti hatósággal és az érintett felügyeleti hatóságokkal;

  • c)    biztosítja a Testület feladatainak időben történő elvégzését, különösen az 63. cikkben említett egységességi mechanizmussal összefüggésben.

  • (2)   A Testületnek az eljárási szabályzatában meghatározza az elnök és az elnökhelyettesek közötti feladatmegosztást.

Suitable Recitals for article 74

X Close this recital