GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

XI. FEJEZET Záró rendelkezések

94. cikk. A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezése

  • (1)   A 95/46/EK irányelv 2018. május 25-i hatállyal hatályát veszti.

  • (2)   A hatályon kívül helyezett irányelvre történő hivatkozásokat az e rendeletre történő hivatkozásnak kell tekinteni. A 95/46/EK irányelv 29. cikke által létrehozott, a természetes személyeknek a személyes adatok feldolgozása tekintetében való védelmével foglalkozó munkacsoportra történő hivatkozást az e rendelet által létrehozott Európai Adatvédelmi Testületre történő hivatkozásnak kell tekinteni.

Suitable Recitals for article 94

X Close this recital