GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

IX. FEJEZET Az adatkezelés különös eseteire vonatkozó rendelkezések

91. cikk. Egyházak és vallási szervezetek létező adatvédelmi szabályai

  • (1)   Ha egy tagállamban egyház, illetve vallási szervezet vagy közösség e rendelet hatálybalépésének időpontjában átfogó szabályokat alkalmaz a természetes személyek személyes adatok kezelése tekintetében történő védelme vonatkozásában, e szabályok tovább alkalmazhatók, ha összhangba hozzák őket e rendelettel.

  • (2)   Az e cikk (1) bekezdésének megfelelően átfogó szabályokat alkalmazó egyház vagy vallási szervezet egy független felügyeleti hatóság ellenőrzése alá tartozik, amely lehet egy külön, e céljra egyedileg kijelölt hatóság is, feltéve hogy megfelel az e rendelet VI. fejezetében megállapított feltételeknek.

Suitable Recitals for article 91

X Close this recital