GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

IX. FEJEZET Az adatkezelés különös eseteire vonatkozó rendelkezések

86. cikk. A személyes adatok kezelése és a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférés

  • A közérdekű feladat teljesítése céljából közhatalmi szervek, vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek, illetve magánfél szervezetek birtokában lévő hivatalos dokumentumokban szereplő személyes adatokat az adott szerv vagy szervezet az uniós joggal vagy a szervre vagy szervezetre alkalmazandó tagállami joggal összhangban nyilvánosságra hozhatja annak érdekében, hogy a hivatalos dokumentumokhoz való nyilvános hozzáférést összeegyeztesse a személyes adatok e rendelet szerinti védelméhez való joggal.

Suitable Recitals for article 86

X Close this recital