GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VII. FEJEZET Együttműködés és egységesség

69. cikk. Függetlenség

  • (1)   A Testület a 70. és 71. cikk szerinti feladatainak ellátása, illetve hatásköreinek gyakorlása során függetlenül jár el.

  • (2)   A 70. cikk (1) bekezdésének b) pontjában és a 70. cikk (2) bekezdésében említett, a Bizottságtól érkező kérések sérelme nélkül, a Testület feladatainak ellátása, illetve hatásköreinek gyakorlása során nem kérhet, és nem fogadhat el utasítást.

X Close this recital