GDPR Made searchable by Algolia logo

GDPR Made searchable by Algolia logo

VII. FEJEZET Együttműködés és egységesség

75. cikk. Titkárság

 • (1)   A Testület titkársággal rendelkezik, amelyet az európai adatvédelmi biztos biztosít.

 • (2)   A titkárság kizárólag a Testület elnökének utasításai alapján végzi a feladatait.

 • (3)   Az európai adatvédelmi biztos azon alkalmazottait, akik az e rendelettel a Testületre ruházott feladatok ellátásában részt vesznek, az európai adatvédelmi biztosra ruházott feladatok ellátásában részt vevő alkalmazottaktól eltérő függelmi rendszerben kell alkalmazni.

 • (4)   A Testület és az európai adatvédelmi biztos adott esetben e cikk végrehajtásáról egyetértési megállapodást kötnek, amelyet közzétesznek, és ebben rendelkeznek együttműködésük feltételeiről; e megállapodást kell alkalmazni az európai adatvédelmi biztos hivatalának azon alkalmazottaira, akik részt vesznek az e rendelettel a Testületre ruházott feladatok ellátásában.

 • (5)   A titkárság elemzési, igazgatási és logisztikai támogatást nyújt a Testületnek.

 • (6)   A titkárság különösen a következőkért felel:

 • a)    a Testület napi működése;

 • b)    a Testület tagjai, elnöke és a Bizottság közötti kommunikáció,

 • c)    a más intézményekkel és a nyilvánossággal folytatott kommunikáció;

 • d)    az elektronikus eszközök használata a belső és külső kommunikáció céljára;

 • e)    a releváns információk fordítása;

 • f)    a Testület üléseinek előkészítése és az azokat követő intézkedések;

 • g)    a Testület által elfogadott vélemények, a felügyeleti hatóságok közötti viták rendezéséről szóló döntések és egyéb szövegek előkészítése, szövegezése és közzététele.

X Close this recital